Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza

Autor: Karolina Marlga

Kilka słów wstępu

Miron Białoszewski był mistrzem poetyckiej sakralizacji rzeczy, po dziś dzień poświęcone zwykłym rzeczom i wydarzeniom liryki budzą zachwyt i pobudzająca do myślenia konsternację:
„Obiegowa wizja świata jest bezsprzecznie uboga i ciasna. Nawyki myślowe i potrzeby praktyczne sprawiają , że nie widzimy rzeczywistości taką , jaką jest.
Poeta to ktoś, kto szuka sensu, kogo nie zadawala ten sens, jaki - zresztą z pożytkiem dla życia codziennego - nadaje rzeczom, ludziom i światu ludzkie doświadczenie życiowe. Poeta nadaje im inny sens lub przynajmniej budzi w nas uczucie zdziwienia [...]” (Rene Marill Alberes, „Abulia i liturgia”, [W:] Jerzy Kwiatkowski, „O poetach polskich XX w.”, Kraków 1997, s. 270).

Nie bez przyczyny Stanisław Bortnowski stwierdził, iż u tego poety „słowa pękają jak kasztany”, a Jan Pieszczachowicz dopowiedział: „Kiedy nie może nazwać rzeczy precyzyjnie, dopasować do nich słowa tak ściśle, jakby pragnął, zachęca do szukania nowych możliwości poznawczych przez pokazanie ułomności mowy, uczynienie jej pokraczną tak jaką bywa naprawdę w życiu codziennym”.

Wiersz „Szare eminencje zachwytu” został opublikowany w debiutanckim tomie autora, „Obroty rzeczy” (1956; podzbiory wydzielone w tomie: „Ballady rzeszowskie”, „Ballady peryferyjne”, „Szare eminencje”, „Pokrewieństwa”, „Liryka sprzed zaśnięcia”, „Autoportrety”, „Groteski”).

Szare eminencje zachwytu” to obok „Podłogo, błogosław!” najbardziej znany wiersz Mirona Białoszewskiego z cyklu poezji rupieci. Autor realizuje w nim założenia poezji lingwistycznej, czyli poddaje próbie możliwości języka, rozlicza się z konwencjami mowy, podejmuje grę ze schematami, szablonami stylistycznymi.
„Białoszewski, odrzucając kulturę „wysoką”, oficjalną, stał się piewcą przedmieść i peryferii, kultury „niskiej”. Stąd w jego utworach tak wiele „błahych” rekwizytów (wesołe miasteczka, kawiarnie, blokowiska), stąd „szare eminencje zachwytu” (dla pieca, stołu, durszlakowej łyżki), zachwyt dla tego, co prymitywne, tandetne, codzienne. Łączy przy tym Białoszewski w swej twórczości maksymalnie wiele przestrzeni rzeczywistości – „życie” z poezją, przedmiot ze słowem, sen z rzeczywistością, wysokie z niskim, wzniosłe z przyziemnym, centrum z peryferiami” (Bernadetta Żynis, „Literatura współczesna”, [w:] „Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności”, Bielsko-Biała 2003, s. 454 -456).
Tematykę wiersza zapowiada już jego tytuł. Autor ponownie połączył styl wysoki z niskim. Kojarzone z powagą i szacunkiem „eminencje”, właściwe dla kościelnych hierarchów (często spotykany zwrot „wasza eminencjo” w stosunku do prymasa czy biskupa) zajmujących wysokie stanowiska zostały tutaj użyte w kontekście kogoś niepozornego, na co wskazuje określenie „szare”. I tak kimś ważnym jest ktoś niezauważalny, lecz w rzeczywistości odgrywający w danej sprawie dużą rolę. Można stwierdzić, że eminencja w wierszu Białoszewskiego jest mistrzem drugiego planu, osobą pociągającą za tak zwane sznurki, lecz nie ujawniającą swojej obecności bezpośrednio.
Tytułowe „szare eminencje” dotyczą dwójki „bohaterów” utworu – łyżki durszlakowej i pieca kaflowego. To im kolejno poświęcone są zwrotki:
„Jakże się cieszę,
że jesteś niebem i kalejdoskopem,
że masz tyle sztucznych gwiazd,
że tak świecisz w monstrancji jasności,
gdy podnieść twoje wydrążone
pół-globu
dokoła oczu,
pod powietrze.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies