Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

samotność - analiza

Autor: Karolina Marlga

Wiersz „samotność” ks. Jana Twardowskiego ma budowę stychiczną i liczy piętnaście zróżnicowanych objętościowo linijek:
„pierwszą z brzega
kiedy zostaję sam jeden jak palec
kiedy nie mam do kogo ust otworzyć”.

Nie odnajdziemy w nim – podobnie jak i w innych tekstach autorstwa poety, który „Pomagał nam zrozumieć sens życia – teraz pomaga nam zrozumieć sens śmierci” (Lech Kaczyński, list do mediów wystosowany po śmierci ks. Twardowskiego 19 stycznia 2006) rymów oraz interpunkcji. Dzięki temu konteksty interpretacyjne zyskują na ilości, a pojedyncze wersy mogą być odczytywane w izolacji.

Ze względu na poruszaną problematykę tekst można podzielić na trzy odrębne części. Każda z nich porusza inny rodzaj tytułowej samotności oraz została napisana inną frazeologią:

 • wersy od pierwszego do ósmego mówią o samotności „najprostszej”, określanej przez oznaki zewnętrzne i scharakteryzowanej za pomocą języka potocznego:

 • „kiedy zostaję sam jak palec
  kiedy nie mam do kogo ust otworzyć
  nawet strzyżyk cichnie choć mógłby mi ćwierkać przynajmniej jak pół wróbla
  kiedy żaden pociąg pospieszny nie spieszy się do mnie
  zegar przystanął żeby przy mnie nie chodzić
  od zachodu słońca cienie coraz dłuższe”

  Dla wyolbrzymiania stanu samotności, dotykającej podmiot zarówno w kontekście świata materialnego, jak i przyrodniczego - poeta w wersach 3-8 poddał go hiperbolizacji. W przywołanym fragmencie pojawia się także anafora, stworzona przez zaimek „kiedy” i odnosząca się do czasu i przestrzeni. Wersy wprowadzają atmosferę stagnacji i spokoju, „strzyżyk cichnie”, „żaden pociąg pospieszny nie spieszy się”, „zegar przystanął”, a słońce powolnie zachodzi.

 • od dziewiątego do dwunastego wersu mamy do czynienia z samotnością „trudniejszą”, pojawiającą się w relacjach z innymi ludźmi:

 • „kiedy przeciskam się przez tłum
  i znowu jestem pojedynczy
  pośród wszystkich najdalszych bliskich”
  Dla podkreślenia samotności „w tłumie”, podmiot sięgnął po oksymoron: „najdalsi bliscy”.

  trzy ostatnie linijki to opis o samotności „prawdziwej”:
  „proszę Ciebie o tę prawdziwą
  kiedy Ty mówisz przeze mnie
  a mnie nie ma”.

  Ze względu na konstrukcję podmiotu lirycznego oraz adresata i ich wzajemne relacje, wiersz zaliczamy do liryki inwokacyjnej (prośby, apelu). Ujawniający się kilkukrotnie w formach czasownikowych i zaimkowych (kiedy zostaję sam jeden jak palec”, „kiedy przeciskam się przez tłum / i znowu jestem pojedynczy”) podmiot kieruje swoją prośbę do Boga. Choć ani razu odbiorca nie został przywołany bezpośrednio, demaskuje go zaimek „Ty” oraz bezpośredni zwrot – „Ciebie”.

  Zobacz inne artykuły:

  Baczyński Krzysztof Kamil
  Samotność - interpretacja i analiza
  Samotność - geneza
  Romantyczność - analiza i interpretacja
  Romantyczność - geneza
  Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
  Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
  Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
  Z głową na karabinie - analiza
  Z głową na karabinie - interpretacja
  Z głową na karabinie - geneza
  Historia - analiza i interpretacja
  Historia - geneza
  Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
  Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

  Barańczak Stanisław

  Białoszewski Miron
  Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
  Miron Białoszewski jako piewca rupieci
  Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
  Leżenia - interpretacja i analiza
  Namuzowywanie - interpretacja i analiza
  Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
  Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
  Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
  Mironczarnia – interpretacja i analiza

  Broniewski Władysław
  Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
  Ballady i romanse - analiza
  Ballady i romanse - interpretacja
  Soldat inconnu - analiza
  Soldat inconnu - interpretacja
  Bagnet na broń - analiza i interpretacja

  Bursa Andrzej
  Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

  Grochowiak Stanisław
  Czyści - analiza i interpretacja
  Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
  Ikar - analiza i interpretacja
  Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

  Herbert Zbigniew
  Powrót prokonsula - analiza
  Powrót prokonsula - interpretacja
  Powrót prokonsula - geneza
  U wrót doliny - analiza
  U wrót doliny - interpretacja
  U wrót doliny - treść
  U wrót doliny - geneza
  Apollo i Marsjasz - analiza
  Apollo i Marsjasz - interpretacja
  Apollo i Marsjasz - geneza
  Przesłanie Pana Cogito - analiza
  Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
  Przesłanie Pana Cogito - geneza
  Potęga smaku - geneza
  Potęga smaku - analiza
  Potęga smaku - interpretacja
  Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
  Raport z oblężonego miasta - geneza
  Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

  Konarski Feliks
  Czerwone maki... - interpretacja i analiza
  Czerwone maki... - geneza

  Lechoń Jan
  Herostrates - interpretacja
  Herostrates - analiza
  Herostrates - geneza
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

  Miłosz Czesław
  Ogrodnik - analiza
  Ogrodnik - interpretacja
  Ogrodnik - geneza
  Walc - analiza
  Walc - interpretacja
  Walc - geneza
  Obłoki - interpretacja i analiza
  Obłoki - geneza
  Który skrzywdziłeś - analiza
  Który skrzywdziłeś - interpretacja
  Który skrzywdziłeś - geneza
  Piosenka o końcu świata - analiza
  Piosenka o końcu świata - interpretacja
  Piosenka o końcu świata - geneza
  W Warszawie - interpretacja i analiza
  W Warszawie - geneza
  Campo di Fiori - analiza
  Campo di Fiori - interpretacja
  Campo di Fiori - geneza
  Ars poetica? - analiza
  Ars poetica? - interpretacja

  Przyboś Julian
  Póki my żyjemy - analiza
  Póki my żyjemy - interpretacja
  Póki my żyjemy - geneza
  Widzenie katedry w Chartres - analiza
  Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
  Widzenie katedry w Chartres - geneza
  Notre Dame - analiza
  Notre Dame - interpretacja
  Notre Dame - geneza
  Z Tatr - analiza
  Z Tatr - interpretacja
  Z Tatr - geneza

  Różewicz Tadeusz
  Bez – interpretacja i analiza
  List do ludożerców - interpretacja i analiza
  Ocalony - analiza
  Ocalony - interpretacja
  Warkoczyk - analiza
  Warkoczyk - interpretacja
  Lament - analiza
  Lament - interpretacja
  Lament - geneza
  Drewno - analiza
  Drewno - interpretacja
  Matka powieszonych - interpretacja i analiza
  Matka powieszonych - geneza
  Strach - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza
  Powrót - geneza
  Termopile polskie - interpretacja i analiza
  Termopile polskie - geneza

  Stachura Edward
  Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
  Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

  Szymborska Wisława
  Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
  Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
  Utopia - interpretacja i analiza
  Utopia - geneza
  Niektórzy lubią poezję - analiza
  Niektórzy lubią poezję - interpretacja
  Sto pociech - analiza
  Sto pociech - interpretacja
  Sto pociech - geneza
  Cebula - analiza
  Cebula - interpretacja
  Nic dwa razy - analiza
  Nic dwa razy - interpretacja
  Nic dwa razy - geneza
  Jeszcze - analiza
  Jeszcze - interpretacja
  Jeszcze - motyw Holocaustu
  Głos w sprawie pornografii - analiza
  Głos w sprawie pornografii - intepretacja
  Głos w sprawie pornografii - geneza
  Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
  Dwie małpy Bruegla - geneza
  Atlantyda - interpretacja i analiza
  Atlantyda - geneza
  Koniec i początek - analiza
  Koniec i początek - interpretacja
  Koniec i początek - geneza
  Kot w pustym mieszkaniu - analiza
  Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
  Kot w pustym mieszkaniu - geneza

  Twardowski Jan
  O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
  Przezroczystość - interpretacja i analiza
  szukam - analiza
  szukam - interpretacja
  za szybko - analiza
  za szybko - interpretacja
  Śpieszmy się - interpretacja
  Śpieszmy się - geneza
  samotność - analiza
  samotność - interpretacja

  Wojaczek Rafał
  Ojczyzna - analiza
  Ojczyzna - interpretacja
  Ojczyzna - geneza
  Martwy język - interpretacja i analiza
  Martwy język - geneza

  Inne  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies