Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Herostrates - interpretacja

„O! zwalcież mi Łazienki królewskie w Warszawie,
Bezduszne, zimnym rylcem drapane marmury,
Pokruszcie na kawałki gipsowe figury
A Ceres kłosonośną utopcie mi w stawie”.

Dyskusję z dorobkiem romantyzmu widać także w mistrzowskim naśladowaniu przez Lechonia stylistyki i toku myślowego Juliusza Słowackiego. Będąc pod wrażeniem jego „Uspokojenia”, Skamandryta odniósł się do obecnego w nim motywu przywódcy walczących mieszczan podczas insurekcji warszawskiej. Podczas gdy u Słowackiego czytamy: „A dalej we mgle, która na rynku się mroczy, / szkła okien, jak zielone Kilińskiego oczy...”, opis Lechonia jest nieco bardziej emocjonalny i plastyczny:

„Jeżeli gdzieś na Starym pokaże się Mieście
I utkwi w was Kiliński swe oczy zielone,
Zabijcie go! - A trupa zawleczcie na stronę
I tylko wieść mi o tym radosną przynieście”.

Ślady stylistyki Słowackiego widać także w innym fragmencie „Herostratesa”. Tak jak wieszcz porównał Polskę do różnokolorowej papugi w „Grobie Agamemnona”: „Pawiem narodów byłaś i papugą”, tak Lechoń rozbudował to gorzkie i ironiczne zestawienie:

„Na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska,
Papuga wszystkich ludów - w cierniowej koronie”.

Zdawał sobie sprawę, że choć minęło kilkaset lat, w polityczno-gospodarczej sytuacji Polski nie nastąpiła znaczna zmiana – nadal była rozszarpywana przez obce mocarstwa, niczym w XVIII wieku.

„Herostrates” to także ukłon w stronę autora IV części „Dziadów”. Widoczny w nich motyw świętojańskiego robaczka został przedstawiony w kontekście zaślepienia przeszłością i niedostrzegania nowych możliwości i szans. U Adama Mickiewicza czytamy:

„Kto? oto pewny robaczek maleńki
Który pełzał tuz przy głowie,
Świętojański to robaczek.
Ach, jakie ludzkie stworzenie!
Przypełznął do mnie i powie
(Zapewne mię chciał pocieszyć):
"Biedny człowieku, po co to jęczenie?
Ej, dosyć rozpaczą grzeszyć!”


Przywołany kilkaset lat później przez Lechonia, stracił zdolność pocieszania i zachęcania do skupiania się na przyszłości. W wersji członka Skamandra, stworzenie egzystuje w innym, nierealnym świecie:

„Robaczek świętojański, co w nocy zaświeci,
Wspomnieniem dawnych bogactw żyjący ubogi”.

Robaczek staje się zatem symbolem ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. „Wspomnienie dawnych bogactw”, będące nawiązaniem do epoki szlacheckiej, wypełnionej przywilejami i ucztami, zostało zestawione z teraźniejszymi, „ubogimi” latami, w których aby coś mieć trzeba najpierw na to zapracować. Takim bolesnym podsumowaniem podejścia współczesnych poecie do życia i pracy, Lechoń stara się zachęcić wszystkich do odrzucenia całej historii i jego bagażu, do wyrzeczenia się brzemienia cierpiącego niczym Chrystus narodu.

Nową rolę poezji Skamandryta widział w całkowitym porzuceniu tematów i motywów patriotycznych na rzecz zwrócenia się ku naturze, prostocie i naturalności. Chciał w końcu wiosną poczytać o kolorowej i pachnącej wiośnie, a nie wysłuchiwać kolejnych peanów na temat mesjanistycznej roli Polski, o czym świadczy słynne zawołanie z omawianego wiersza: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę”. Właśnie w przełamywaniu ugruntowanych przez twórców tyrtejskich szablonów jednakowego i płytkiego postrzegania przeszłości narodu, w głoszeniu haseł antyromantycznych, zrywających z narodowowyzwoleńczym posłannictwem poezji, w zanegowaniu hasła Mickiewicza „Polska Chrystusem Narodów” Lechoń widział rolę poetów. Reprezentował w ten sposób całego Skamandra, o czym świadczą słowa innego członka - Antoniego Słonimskiego. W poemacie „Czarna wiosna” z 1919 napisał:

strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies