Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Atlantyda - interpretacja i analiza

„Ktoś wołał coś.
Niczego nikt”.

W wierszu pojawia się także negacja pewnych zjawisk, umożliwiających poznanie prawdy o historii Atlantydy:
„Meteor spadł.
To nie meteor.
Wulkan wybuchnął.
To nie wulkan”.

„Każde zdanie twierdzące, proste i pojedyncze, a więc oczywiste, jest (…) kontrowane pytaniem podważającym wcześniejszy sąd” – opinia cytowanego wcześniej Zelera potwierdza tezę, iż w wierszu Szymborskiej nic nie jest pewne, żaden fakt nie został udokumentowany. Nawet pojawiające się samodzielne zdania twierdzące pełnią rolę wzbudzenia zastrzeżeń, co do egzystencji Atlantów:
„Przypuszczalni. Wątpliwi.
Nie upamiętnieni.
Nie wyjęci z powietrza,
z ognia, z wody, z ziemi”.

Ich istnienie cechują tak ulotne i hipotetyczne określenia, jak „przypuszczalni”, „wątpliwi” oraz „nie upamiętnieni”. Nie stworzył ich żaden z czterech żywiołów, czyli nie są istotami materialnymi, fizycznymi, realnymi.

Ich los nie może być przestrogą dla ludzkości, ponieważ nie ma żadnego namacalnego dowodu na ich istnienie. Byli:
„Nie zawarci w kamieniu
ani w kropli deszczu.
Nie mogący na serio
pozować do przestróg”.

Jak zawsze, w wierszu Szymborskiej pojawia się żartobliwa i zaskakująca puenta:
„Na tej plus minus Atlantydzie”.

Skoro Atlantydzie przypięto sprzeczną wartość „plus minus”, wygłaszaną w niepewnej sytuacji pomiaru temperatury (na przykład „plus minus 7 stopni”), należy wers ten interpretować jako ostateczne potwierdzenie niemożności uwiarygodnienia istnienia mitycznej krainy:

„Jeśli o pewnej wielkości mówimy w kategoriach dodatniości i ujemności bądź traktujemy ją jako nie istniejącą przypisując jej wartość zero, wówczas w matematyce mamy do czynienia z liczbami względnymi. Tej kategorii względności podporządkowany jest również opis świata w Atlantydzie. Bo poza światem twierdzeń matematycznych względność oznacza wszak relatywność, ujmowanie czegoś w rozmaitych relacjach” (Bogdan Zeler „O względności”, [w:] „O poezji Wisławy Szymborskiej (opracowanie szkolne)”, Katowice 1996, s. 33).


Obok niejednoznaczności w poetyckim opisie Atlantydy, Szymborska w szerokim kontekście historii ludzkości ujawnia po raz kolejny swój relatywizm, dotyczący odrzucenia jednoznacznego obrazu świata. Z jej poezji jawi się on jako niepewny i względny, wobec którego należy zachować zdrowy dystans (także wobec nas samych, gdyż wszystko może okazać się względne), zwalniając się z konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania o jego sens. Podobną opinię wyrażał Platon, notabene autor jednej z pierwszych opowieści o bogatej wyspie. Różnica między naszą Noblistą a greckim filozofem tkwi jednak w sposobie postrzegania świata: „w myśli Platońskiej pojawia się również przekonanie, że nasze poznanie jest niepewne, że obcujemy jedynie z namiastką prawdziwego świata” (B. Zeler, dz. cyt, s. 36).

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja

Różewicz Tadeusz
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies