Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Termopile polskie - geneza3. Bitwa pod Dytiatynem, rozegrana 16 września 1920 roku między pododdziałami 13 pułku piechoty a bolszewikami. Po polskiej stronie walczyło około 600 żołnierzy (w tym 60 kawalerzystów), 6 dział i 6 cekaemów. Przyszło im się zmierzyć z hegemonem, mającym pod swoim dowództwem ponad 2000 żołnierzy, około 1000 bagnetów, 1200 szabel, 5 dział i 20 cekaemów. Dokładniejszy obraz starcia przynosi fragment zaczerpnięty ze strony, poświęconej jednej z czterech „Polskich Termopil”:
„DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej”.

4. Bitwa w obronie Wizny, trwająca od 7 do 10 września 1939 roku w rejonie Wizny na północny wschód od Łomży. Kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza Władysław Raginis objął dowództwo nad oddziałem 720 Polaków. Ich przeciwnikami byli Niemcy, kierowani przez gen. Heinza Guderiana i dysponujący wojskami złożonymi z 42 200 żołnierzy, 350 czołgów, 457 moździerzy, dział, granatników oraz wspierani w powietrzu przez Luftwaffe. Nie łatwo obliczyć, iż biorąc pod uwagę liczebność oddziałów - na jednego Polaka przypadło w przybliżeniu sześćdziesięciu Niemców – przewaga była zdecydowanie po stronie wroga. Polacy walczyli jednak dzielnie do końca, oddając swoje życie w obronie Ojczyzny. Zgodnie ze złożoną wcześniej przysięgą Raginis, po wyczerpaniu amunicji i wydaniu rozkazu kapitulacji pozostającym jeszcze przy życiu podwładnym, samotnie pozostał na stanowisku dowodzenia do końca. W końcu popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Wiele lat po wojnie, bo dopiero 13 maja 1970 kapitan został pośmiertnie odznaczony przez Radę Państwa Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari, a 28 sierpnia 2009 - Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.Ten epizod II wojny światowej, mimo iż zyskał miano jednego z najbardziej bohaterskich, współcześnie jest mało znany. Brak powszechnej wiedzy o heroicznej walce obrońców Wizny nie umniejsza ich zasług dla Polski. Po wojnie w miejscu ich śmierci umieszczono tablicę z napisem: „Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek”, a odważna postawa kpt. Raginisa zainspirowała twórców kultury i przedstawicieli oświaty. Dzielny dowódca stał się bohaterem wielu filmów dokumentalnych (m. in. „Wierność” z 1969 roku według scenariusza i w reżyserii Grzegorza Królikiewicza czy „Dzwony znad Wizny” z tego samego roku, autorstwa Franciszka Burdzego), został patronem mnóstwa drużyn harcerskich (np. 31. Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych ZHP w Białymstoku) czy bohaterem utworów muzycznych (utwór „40:1” - „Czterdzieści do jednego” - szwedzkiego zespołu metalowego Sabaton). Upamiętnieniu bohaterstwa Raginisa posłużyło także wyprodukowanie przez Pocztę Polską znaczka z serii „Wojna Obronna Polski 1939” z jego podobizną. Poza tym w Internecie istnieje strona (http://www.wladyslawraginis.pl/) poświęcona temu niezwykłemu mężczyźnie, na której czytamy o konieczności pamiętania ważnym epizodzie walk II wojny światowej:
„Długotrwałe działania pozwoliły odpierać ataki nieprzyjaciela przez siedem dni. Dwie doby ataków sił pancernych przeciwnika nie przynosiły zamierzonego przez wroga efektu. Układ sił 40:1 na niekorzyść Polaków wydawać by się mógł z góry przesądzony. Nawet dzisiaj skuteczna obrona przez tyle dni wydaje się niemożliwa. Jednak nie dla wszystkich...

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies