Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Campo di Fiori - interpretacja

Autor: Karolina Marlga

„Problem jest o wiele bardziej złożony, głęboki, i być może, bardziej przerażający. Bo jeżeli człowiek ginący w imię jakiejś idei nie znajduje słów, którymi mógłby nadać jej ostateczny kształt, potwierdzić ją poprzez porozumienie ze współczesnymi, to albo idea ta jest nikomu niepotrzebna, albo ci, którzy zostają, nie są jej warci. W tej sytuacji czyn ginącego traci w chwili spełnienia się na znaczeniu. Ulega całkowitemu unicestwieniu, zmienia się w czyn nihilisty. Samotność umierającego jest nadaremna, jak nadaremny jest jego czyn”.

„I ci ginący, samotni,
Już zapomniani od świata,
Język nasz stał się im obcy
Jak język dawnej planety.
Aż wszystko będzie legendą
I wtedy po wielu latach
Na nowym Campo di Fiori
Bunt wznieci słowo poety”.

Przytoczona powyżej ostatnia zwrotka wiersza jest podsumowaniem poruszanych przez Miłosza problemów oraz podkreśleniem znaku równości między losem Żydów a historią Bruna (funkcja spójnika „i”). Wypływa z niej ciekawa puenta – poezja ma w sobie wystarczająco dużo siły, aby przeciwstawić się aktom przemocy, wymierzonym przeciw niewinnym ludziom. Powinna stać się językiem porozumienia.

Dotyczący dwóch przenikających się obrazów - rzymskiego placu Campo di Fiori, na którym za kontrowersyjne poglądy spalono na stosie znanego renesansowego myśliciela Giordana Bruna oraz karuzeli przy płonącym warszawskim getcie – wiersz Czesława Miłosza porusza filozoficzne i uniwersalne kwestie, dyskutowane podczas wojny i długo po jej zakończeniu przez najwybitniejszych europejskich intelektualistów, którzy doświadczyli okupacji niemieckiej.

Samotność niewinnie ginących, łatwość zapominania o trudnej przeszłości pozostających przy życiu, obojętność i znieczulenie wynikające z egoizmu człowieka, kwestia współodpowiedzialności świadków za zbrodnie, zatracanie poczucia prawdy z upływem czasu – wszystkie te problemy stanowią czołowe etyczne zagadnienia ludzkości, podejmowane także w wierszu. Poza tym utwór porusza również motyw funkcji poety oraz poezji w powojennej rzeczywistości.
Zdaniem naszego Noblisty - świadka lat okupacji i koszmaru wojennego, poezja powinna poszukiwać analogii między wydarzeniami z przeszłości a tymi znanymi z codziennego życia. Poprzez przytoczenie historii z Campo di Fiori oraz z warszawskiego getta, poeta powinien „wzniecać bunt” i uzmysłowić ludziom, że historia niestety lubi się powtarzać – muszą być czujni i postępować zgodnie z moralnymi imperatywami, aby uchronić się przez kolejnym Campo di Fiori. Rolę poezji według Miłosza doskonale oddaje fragment rozdziału „Literatura współczesna”, autorstwa Bernadetty Żynis:
„W wierszu (…) został poruszony m.in. problem odpowiedzialności za słowo, szczególnie „słowo poety” zdolne „wzniecać bunt” – bunt przeciwnika obojętności, powściągliwości, życiu w kłamstwie i niesprawiedliwości. Poezja powinna spełniać funkcję i intelektualną, i etyczną (odpowiedzialność za wybory i ich konsekwencje). Uniwersalistyczne poszukiwania Miłosza i jego historiozoficzna pasja pozwoliły mu spojrzeć na doświadczenie okupacji jak na „epizod” w historii – okiem ironicznego obserwatora, szyderczo, ale i współczująco, jak ktoś, kto wolny od narodowych wmówień i mitów potrafi dokonać intelektualnej oceny doświadczanego czasu i w chaosie wytropić porządek” (B. Żynis, „Literatura współczesna”, [w:] „Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności”, Bielsko-Biała 2003, s. 436 – 437).

Nacisk na dokumentowanie i ratowanie przez przeinaczeniem prawdy kładzie również w interpretacji utworu Irena Nowacka:
„Poeta bierze bowiem na siebie zobowiązanie do ocalenia pamięci zbiorowej, a tym samym przywraca szansę przywrócenia łączności pomiędzy zerwanymi ogniwami dziejów. Zadaniem poezji jest zatem patrzeć i widzieć, dostrzegać, notować, zapisywać, utrwalać w pamięci, stać na straży „legendy”, ożywiać przeszłość i historię. „Słowo poety” winno budzić sumienia, bronić resztki człowieczeństwa w człowieku, strzec nas przed śmiercią moralną – gorszą od fizycznej” (Irena Nowacka, „Poezje Czesława Miłosza”, Lublin 2006).

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Mironczarnia – interpretacja i analiza
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies