Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Współczesność

Namuzowywanie - interpretacja i analizaW „Mylnych wzruszeniach” słowo bezsprzecznie wysuwa się na pierwszy plan. Jak pisze Sandauer: „Z instrumentu badawczego słowo staje się tu obiektem badań, z podmiotu – przedmiotem, z narratora – bohaterem. Nie jest już związane tematem, nie «nakłada się» nań, lecz «dokłada», nie zbliża się doń, lecz oddala. Poeta mówi nie «do rzeczy», lecz «od rzeczy». Nie oznacza to jednak, iż utwory zawarte w cyklu pozbawione są sensu czy humoru, wręcz przeciwnie! Wciąż możemy zaobserwować w nich charakterystyczne dla całego dorobku Białoszewskiego zamiłowanie do przedmiotów codziennego użytku, do pozornego bezruchu, a także śmianiem się poety z samego siebie, ze swoich ułomności, jak chociażby lenistwo czy niemoc pisarska.

W „Namuzowywaniu” jesteśmy świadkami zabawy z antyczną wręcz konwencją poetycką. Podmiot lityczny zwraca się bowiem o natchnienie do muzy. Nie robi tego jednak w sposób na ogół przyjęty w tradycji literackiej. Owszem, zwraca się do niej za pomocą apostrofy, ale nazywając ją „Muzą Natchniuzą” daje do zrozumienia, że nie bardzo w nią wierzy. Możemy sobie wyobrazić, iż jego prośba o pomoc to akt desperacji, która wynika z „niepsianiowości” poety, czyli blokady twórczej. Podmiot liryczny zdaje się być pozbawiony jakiegokolwiek pomysłu i weny, dlatego zwraca się z prośbą do uświęconej przez wieki, i dziesiątki pokoleń wieszczy, instancji wyższej.

Przyjrzyjmy się jego prośbie. Podmiot liryczny zabiega:
„natreść
mi
ości
i
uzo”
Podmiot liryczny zwrócił się więc z prośbą do muzy, by nadała treść jego słowom, które nic nie znaczą, a są jedynie rymem („ości” do „niepisaniowości”, a „uzo” do „Muzo”). Wbrew pozorom, jest to przykład wielkiego kunsztu poetyckiego Białoszewskiego oraz jego niecodziennego poczucia humoru. Zadrwił on w ten sposób nie tylko z samego siebie, ukazując obraz poety nieudolnego, ale przede wszystkim z poezji. Wskazał bowiem, iż jest ona wbrew naturze człowieka, jest sztucznym wytworem, podporządkowanym sztywnym regułom i oczekiwaniom, jak na przykład rym. Jak pisze Bernadetta Żynis: „Rymy stanowią jedynie «kościec», niezauważalną materie wiersza, są jego «ośćmi». Ostatnie «uzo» wydaje się wyrazem zniechęcenia, rezygnacji, zgody na «kaleki» wiersz, «okaleczonej» muzy. To «kalectwo» zachowuje jednak ogromną precyzję wyrazu, wierność w oddaniu twórczej bezsilności” (B. Żynis, „Literatura współczesna”, [w:] „Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności”, Bielsko-Biała 2003).
Podmiot liryczny był w stanie wymyślić jedynie końcówki wyrazów, ale dzięki temu zachował rym, przez co utwór może być uważany za dzieło poetyckie. Można odnieść wrażenie, iż takim właśnie posługiwał się warsztatem – tworzył cały jeden wers, a następny składał się jedynie z końcówki, do której po czasie dopisywał resztę wersu.
Białoszewski, w bardzo odważny sposób, postanowił zabawić się tworzywem poezji, czyli słowem. Przyjrzyjmy się wypowiedzi poety przytoczonej przez Edytę Pilch w artykule „Poezja lingwistyczna Mirona Białoszewskiego”: „Bogactwo przedrostków i końcówek pozwala na tworzenie wielu różnych wariantów. Ja używam i gramatycznych przesławień i przełamuję słowa – przy rdzeniu – jak mi potrzeba dyktuje. Nie zawsze chodzi o całe słowo, dla przykładu podaję jakąś grupę dźwięków, która orientuje na konkretne słowo, ale jednocześnie kojarzy się z innym słowem, w ten sposób wzbogacam wrażenie, mam zamiast jednego skojarzenia – dwa. Daje to silne sprzężenie, skrót, nakładanie się znaczeń” (E. Pilch, „Poezja lingwistyczna Mirona Białoszewskiego, szkola.net).
strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza
Powrót prokonsula - analiza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies